Opinie Medyczne

Opinia Kliniki Neurochirurgii
Szpitala klinicznego Akademii Medycznej w Łodzi

Krzesło rehabilitacyjne – klęcznik z podparciem podkolanowym, często nazywane klękosiadem, a zwane dalej “krzesłem” poddano szczegółowym badaniom w Łodzi w Klinice Neurochirurgii WAM. Badania te polegały na użytkowaniu klękosiadu zgodnie z przeznaczeniem, czyli do przebywania w pozycji siedzącej.

Użytkowanie klęcznika miało miejsce:

  1. na stanowisku pracy podczas obsługi komputera,
  2. podczas rekonwalescencji osób chorych operowanych z powodu dyskopatii lędźwiowego odcinka kręgosłupa,
  3. u osób chorych, z przewlekłymi zespołami bólowymi w odcinku lędźwiowym kręgosłupa,
  4. zarówno do relaksu, jak i pracy w warunkach domowych.

Ocena konstrukcji krzesła rehabilitacyjnego pozwala stwierdzić,  że jest krzesło jest stabilne oraz statyczne, a możliwość przetaczania na kółkach zwiększa znacząco wygodę użytkowania zwłaszcza osobom niepełnosprawnym. Istotną zaletą jest również niewielki ciężar klękosiadu oraz możliwość płynnej regulacji odległości pomiędzy klęcznikiem, a siedziskiem za pomocą mechanizmu śrubowego.

Wygodne siedzisko i klęcznik z podparciem podkolanowym sprzyjają przyjmowaniu przez użytkownika pozycji wyprostowanej z fizjologicznym lordotycznym ustawieniem kręgosłupa w odcinku lędźwiowym.

Należy oczywiście podkreślić fakt, że ten typ krzesła rehabilitacyjnego naszym zdaniem powinien znaleźć szerokie zastosowanie w dziedzinie profilaktyki prawidłowej postawy ciała i kształtu kręgosłupa.

Klękosiad zapobiega przyjmowaniu tak zwanej “niedbałej” pozycji siedzącej, sprzyjającej wygięciu kręgosłupa lędźwiowego do tyłu. Zjawisko to obserwujemy notorycznie podczas wszystkich prac wykonywanych na siedząco.

 

Zalety biomechaniczne wynikające z korzystanie z krzesła rehabilitacyjnego, czyli klęcznika:

Przebywanie w pozycji siedząco – klęczącej, poprzez przesunięcie środka ciężkości całego ciała ku przodowi angażuje mięśnie grzbietu do utrzymania pozycji wyprostowanej. Tym samym postawa ta jest jak najbardziej prawidłowa. Utrzymywanie tej postawy odbywa się bez jakiegokolwiek odczuwalnego wysiłku za pomocą silnego kompleksu przykręgosłupowych mięśni prostowników tułowia.

Tym samym w pozycji tej ułatwieniu ulega przeponowy tor oddychania. Pozycja zajmowana na klękosiadzie jest według obecnego stanu wiedzy zalecana jako profilaktyczna u osób wykonujących wielogodzinne prace w pozycji siedzącej, a w warunkach domowych jako relaksująca.

Krzesło – klęcznik stanowi element rehabilitacji i terapii ruchowej krzyża oraz choroby kążków międzykręgowych.

Z wymienionych powodów uważamy, że krzesło produkowane przez firmę “ERGO” będące przedmiotem opinii całkowicie odpowiada wymienionym warunkom i może być produkowane w obecnej formie.